Cartell Vigila!

Sobre el control de les comunicacions i la vigilància de les persones que fan les empreses tecnològiques i els governs mitjançant l’ús de pantalles. Anuncis

Anuncis
Llegeix més "Cartell Vigila!"

Cartell Superpopu

Sobre la diferència entre la comunicació cara a cara i la virtual, amb propostes educatives.

Anuncis
Llegeix més "Cartell Superpopu"

Cartell Controla?

Sobre les relacions poc sanes i de control entre els membres d’una parella associades a certs usos de les aplicacions mòbils i de webs 2.0. Anuncis

Anuncis
Llegeix més "Cartell Controla?"

Cartell Consumint(nos)

Sobre el consumisme relacionat amb els aparells tecnològics, amb propostes educatives. Anuncis

Anuncis
Llegeix més "Cartell Consumint(nos)"

Cartell Addicció

Sobre la dependència i l’addició a les pantalles o les aplicacions, amb propostes preventives. Anuncis

Anuncis
Llegeix més "Cartell Addicció"

Cartell Assetjant

De sensibilització sobre l’assetjament mitjançant les pantalles amb propostes preventives. Anuncis

Anuncis
Llegeix més "Cartell Assetjant"